Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận, để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Hồng Đa Travel

1. Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Chúng tôi sẽ lưu họ tên, địa chỉ , số điện thoại nhầm mục đích phục vụ nâng cấp nhu cầu website

2. Khi nào thông tin được thu thập?

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, thanh toán đơn hàng

3. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho chúng tôi. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu chúng tôi hủy các thông tin này.

4. Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

– Nâng cao chất lượng bài viết của Website.

– Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

5. Bảo vệ thông tin khách truy cập

Chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website.

6. Việc sử dụng ‘cookie’?

Chúng tôi không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của chúng tôi có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

7. Các bên thứ ba

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.